whatsapp-call
contact-us

השאירו את הפרטים ואנו ניצור עמכם קשר

  המחשה ויזואלית

  1. בתיק הנדון התבצעה פעולת 'העתק הדבק' שנחשפה תודות להצבת חתימה אחת על גבי השנייה.
  במצב כזה בו אנו עדים לזהות מוחלטת (ניתן לצפות בשכבה אחת בהירה יותר ומעליה שכבה כהה יותר של אותה חתימה במדויק)
  ניתן להסיק ברמת וודאות מוחלטת שמדובר בזיוף (בין אם זיוף של גורם זר או בין אם זיוף עצמי) מאחר ואף אדם לא יכול לשחזר חתימתו בדיוק שכזה.

  2. בתיק הנדון בו הטענה הייתה כי שלושת המסמכים החתומים נחתמו בטווח של 8 שנים,
  החתימה פשוטה וקלה מאוד לזיוף לפיכך נדרשה בדיקה מקפת הלוקחת בחשבון את החתימה עצמה ואת הדף על כל מרכיביו.
  יצוין כי על אף פשטותה, לא ניתן להתחקות אחר התנועה שהינה פרמטר אישי שאינו מודע. כדי להסיר כל ספק, הנחנו את עורך הדין להעביר את המסמכים
  השנויים במחלוקת לבדיקה במכון הפורנזי והמסקנה תמכה בטענתנו שהמסמכים נחתמו לאחרונה בעיתוי סמוך (ברצף) מה שחידד את המסקנה שמדובר בזיוף.

  3. בתיק הנדון נבדקו עשרות מסמכים ביחס לחתימות, לחותמות ולספרור השוטף בהם.
  בכל אחד מהפרמטרים שנבדקו נמצאו הבדלים התומכים במסקנה כי התבצע זיוף באופן שיטתי וגורף בדגש לחותמות ולספרור כמוצג לעיל.
  לדוגמה, ביחס לחותמות – הבדל בכוכביות, בפונט הכתב, בסדר הכיתוב ועוד וביחס לספרור – מספר קטלוגי המוצג באופן שונה ונספר באופן אחר.

   

  למה אנחנו

  יתרון

  ניסיון עשיר בתחום הגרפולוגיה

  יתרון

  שירותי אבחון, זיהוי ואימות כתבי יד

  יתרון

  מתן מענה ותמיכה בכל נושא

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור עמכם קשר

   Skip to content